Rekrutacja 2021/2022 - zasady rekrutacji czytaj...

Zasady rekrutacji

Pierwszy krok

Wypełnienie elektronicznego kwestionariusza kandydata na stronie internetowej                                

Drugi krok

Złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

  • 2 zdjęć legitymacyjnych (podpisanych na odwrocie),
  • dowodu uiszczenia opłaty wpisowego - 50zł (nie podlega zwrotowi) na konto o nr 21 1090 1375 0000 0001 2950 5444
        oraz podpisanie "kwestionariusza kandydata".. 

Trzeci krok

Dostarczenie do sekretariatu szkoły "informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej".

 

Zadzwoń

61 4245007