Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne
1) Statut Szkoły Podstawowej Milenium

2) Wewnątrzszkolny System Oceniania  

3) Ubezpieczenie
    - ogólne warunki ubezpieczenia (OWU) ,
    - postanowienia dodatkowe i odmienne od OWU ,
    - zgłoszenie roszczenia (rodzic w pierwszej kolejności proszony jest o zgłoszenie się do sekretariatu w celu potwierdzenia, że dziecko jest uczniem szkoły).

Zadzwoń

61 4245007

Powiadamiacz szkolny