Witaj, Gościu! Zaloguj się
Nasze szkoły
Nasza kadra
;
Szkoła Podstawowa Milenium
ul. Pstrowskiego 3a
62-200 Gniezno
tel: 61 4245007
Newsletter
Nasza kadra
Kadra Szkoły Podstawowej Milenium to doświadczeni pedagodzy, legitymujący się conajmniej kilkuletnim stażem pracy. Praca z dziećmi to dla nich ogromna pasja i przyjemnosć. Jest to kadra twórcza, z mnóstwem pomysłów i pozytywnym nastawieniem do projektu naszej szkoły. Nauczyciele są wymagający, ale jednocześnie przyjaźni w stosunku do swoich podopiecznych. Przyjazna atmosfera, jaka jest wprowadzana na lekcjach, pozwala uczniom poczuć się jak w domu - czują się dobrze i bezpiecznie w murach naszej szkoły. Dobro dziecka jest bowiem najwazniejszym celem, przyświecającym naszym działaniom.

Dyrektor
dr Iwona Gawrecka
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Absolwentka Studium Nauczycielskiego oraz UAM w Poznaniu. Specjalista w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz profilaktyki patologicznych zachowań dzieci i młodzieży.
Dziesięcioletni staż pracy w charakterze nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej oraz gimnastyki kompensacyjno-korekcyjnej w szkołach publicznych, a także Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej w Poznaniu. Wykładowca akademicki Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej, Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej i Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (wykładane przedmioty: mierzenie jakości pracy szkoły, dydaktyka ogólna, teoria wychowania, profilaktyka agresji i przemocy, zagrożenia i patologie społeczne).
Autorka kilkunastu artykułów w publikacjach zwartych i czasopismach pedagogicznych (między innymi: Trzylatek czyta-studium przypadku, Dziecko w świecie multimedialnej przemocy i agresji, Czy potrzebna profilaktyka? Agresja i przemoc w gimnazjach).
Od 11 lat Kierownik Międzywydziałowego Ośrodka Studiów Podyplomowych GSW Milenium odpowiedzialny za prowadzenie kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli.
Zainteresowania naukowe:
- trudności wychowawcze w procesie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka,
- nowe techniki nauczania i czenia się - procesy szybkiego zapamiętywania,
- alternatywne metody nauki czytania dzieci w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
W pracy zawodowej najwięcej satysfakcji sprawia mi każda rozmowa z uczniem.
Wicedyrektor
mgr Edyta Beśka
Jestem absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (kierunek: biologia). Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu przyrody, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. W 2001 roku uzyskałam kwalifikacje pedagogiczne i rozpoczęłam pracę z młodzieżą. Podejmowałam wiele inicjatyw, działań profilaktycznych i współorganizowałam szereg akcji ( np.: SPRZATANIE ŚWIATA, SZKOŁA Z KLASĄ, DRUGIE ŻYCIE, warsztaty UZALEŻNIENIOM STOP). Doskonaliłam się na licznych kursach, które pozwoliły , wzbogacić mój warsztat pracy (m.in.: ,, Kurs doskonalący z zakresu profilaktyki uzależnień”, ,,Kurs profilaktyki HIV/AIDS”, ,, Doświadczenia, obserwacje i zadania problemowe w nauczaniu biologii.”, ,, Wybrane aspekty pracy z uczniem zdolnym.”, ,,Strategie aktywnego nauczania.”).
Uczestniczyłam w projekcie wydawniczym KONSULTACJE FILMÓW DYDAKTYCZNYCH w ramach współpracy przy tworzeniu nowoczesnego pakietu edukacyjnego Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON.
W Zespole Szkół Milenium pełnię funkcję wicedyrektora. Zajmuję się planowaniem i organizacją pracy szkoły i przedszkola. Poza tym uczę biologii w Gimnazjum. Praca w zawodzie nauczyciela sprawia mi przyjemność i niesie satysfakcję. Kieruję się w niej słowami:,,(…) nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie, lub czego jest zdolny się nauczyć”( A. Einstein ). Staram się odkrywać potencjał młodzieży i zainteresować otaczającym światem. Kładę nacisk na promowanie zdrowego stylu życia i działania profilaktyczne.
Chcę, by młodsze dzieci w poznały środowisko przyrodnicze poprzez zabawy badawcze, eksperymentowanie, obserwacje i wycieczki.
Edukacja wczesnoszkola
mgr Agnieszka Kozińska (IIIA)
Każdy dzień jest wyjątkowy, daje bogactwo doświadczeń i niezapomnianych przeżyć. Uczy wrażliwości
i dostrzegania tego, co można ujrzeć tylko oczyma serca. Tak w skrócie mogę opisać to, czym dla mnie jest praca z dziećmi. Ukończyłam GWSHM Milenium w Gnieźnie w zakresie edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną oraz UKW w Bydgoszczy w zakresie pedagogiki opiekuńczej (ścieżka - socjoterapia).
Jestem również doradcą zawodowym. Tę pasję mogłam rozwijać pracując z młodzieżą gimnazjalną w Szkolnym Ośrodku Kariery w Witkowie. Moim sukcesem jest założenie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla gimnazjalistów. Uwielbiam poszukiwać nowych rozwiązań, odkrywać świat na nowo. Stąd mój udział w licznych kursach doskonalących warsztat pracy. W pracy z dziećmi szczególną uwagę poświęcam myśli, iż nauczanie, jak i "wychowanie to rzeźbienie duszy" (J. Korczak)

Edukacja wczesnoszkola
mgr Natalia Ślęczkowska (IIIC)
Jestem nauczycielem z kilkuletnim stażem pracy. Ukończyłam studia wyższe magisterskie na kierunku Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.
Praca z dziećmi od zawsze była moim marzeniem. Wiedza oraz umiejętności, które zdobyłam zarówno na studiach, jak i w pracy z dziećmi, pozwoliły mi zrozumieć, iż do każdego dziecka należy podchodzić w sposób indywidualny, dostrzegając jego aktualne potrzeby oraz możliwości rozwojowe.
Na bieżąco uzupełniam swoją wiedzę brałam udział w wielu warsztatach, kursach i szkoleniach m.in.: Pokazywane wierszyki, czyli jak rozwija mowę i myślenie małego dziecka; Skuteczne kształtowanie zachowań u dzieci- praca wychowawcza oparta na technikach psychologicznych; Harce w kręgu i na łące, czyli pomysłów tysiące- elementy metodyki zuchowej i pedagogiki zabawy w pracy z grupą przedszkolną i z klasą w edukacji wczesnoszkolnej; Rośnij z Nową Erą- Uczenie w XXI wieku; Wykorzystanie technik multimedialnych w nauczaniu; Radzenie sobie ze stresem i negatywnymi emocjami w trudnych sytuacjach szkolnych; Dostosowanie działań przedszkola do zmian w prawie oświatowym w 2013r., Teoria inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, Fizyka dla Smyka- jak rozwijać intelekt małego dziecka, Warsztaty – inspiracje mydlane, Budowanie dobrych relacji rodzic- nauczyciel warunkiem współuczestnictwa w wychowaniu dziecka, Dziecko z autyzmem w przedszkolu.
Prywatnie jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia z dużym poczuciem humoru. Uwielbiam zwierzęta, przyrodę oraz podróże.
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Druszcz (IB)
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na wydziale STUDIÓW EDUKACYJNYCH specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe oraz edukacja elementarna z terapią pedagogiczną. Ponadto ukończyłam różne formy doskonalenia zawodowego (np. kurs na kierownika wycieczek przedszkolnych i szkolnych, szkolenie z zakresu wielokierunkowej percepcji muzyki w szkole i w przedszkolu, szkolenie w zakresie profilaktyki i terapii w pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania, szkolenie z zakresu innowacji w psychologii i pedagogice oraz nowych sposobów diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD, szkolenie z zakresu integracji sensorycznej oraz metody Marii Montessori). Posiadam trzyletni staż pracy. W pracy z dziećmi najbardziej cenię ich ogromną radość, jaką ze sobą niesie możliwość kształtowania wszechstronnego rozwoju oraz każdy uśmiech i sukces, które motywują mnie do dalszego działania. Bliskie są mi słowa H. Gardnera: "Każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności odkryć, wspierać i rozwijać".
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Kulecka (IIIb)
Absolwentka UAM kierunek pedagogika, specjalność: wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe (licencjackie i magisterskie) oraz 4-letniego Studium Muzyki Kościelnej. Oprócz pracy w szkole pracuje jako organistka, w jednej z gnieźnieńskich parafii. Posiadam dwuletni staż pracy z dziećmi przedszkolnymi oraz z dziećmi z klas I-III, w których prowadziłam zajęcia świetlicowe o charakterze muzycznym. Przez ten czas, zdobyłam stopień nauczyciela kontraktowego. Często na zajęciach wykorzystuję umiejętność gry na "klawiszach". Dzieci uwielbiają mieć kontakt z żywą muzyką. Gdy praca na lekcji idzie opornie, zawsze włączam keyboard i na twarzach dzieci pojawia się uśmiech i chęć do działania. Poza wychowawstwem w klasie III b, prowadzę w naszej szkole, zajęcia taneczne dla klas I i II. W pracy z dziećmi cenię sobie ich szczerość oraz kreatywne pomysły.
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Anna Maciejewska (IA)
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 14- letnim stażem pracy. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w miejskiej szkole ( duży zespół klasowy) oraz w szkole specjalnej ( praca z dziećmi z zaburzeniami zachowania). Ukończyłam Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i muzyki oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Bydgoszczy w zakresie wychowania muzycznego. Ponadto w ramach studiów podyplomowych zdobyłam następującekwalifikacje:
- Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej w zakresie filologii polskiej dla nauczycieli.
- GSW „Milenium” w zakresie Pedagogika sztuki – plastyka i wiedza o kulturze.
- Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna w zakresie resocjalizacji.
- Kurs kwalifikacyjny w zakresie pedagogiki leczniczej.
Brałam udział w warsztatach , wykładach i ćwiczeniach, min.:” Profilaktyka i terapia zaburzeń w czytaniu i pisaniu”,” Bajka jako lek na lęk”, program profilaktyczny „Spójrz inaczej”, „Diagnoza klasy”,” Zastosowanie metod terapeutycznych w nadpobudliwości psychoruchowej”.
W pracy jestem dla moich uczniów „ wymagającym przyjacielem”. Ważne są dla mnie indywidualne potrzeby każdego dziecka oraz jego osobisty rozwój. Mam świadomość, że harmonijny i wszechstronny rozwój może mieć miejsce wtedy ,gdy dziecko w grupie (zespole klasowym) czuje się akceptowane i bezpieczne .
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Agnieszka Półtoranos (IIA)
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na wydziale Studiów Edukacyjnych specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku: zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna GWSHM Milenium. W pracy z dziećmi najbardziej cenię bezpośredniość, spontaniczność oraz radość z małych rzeczy.
Edukacja wczesnoszkolna
mgr Katarzyna Zakrzewicz (IIB)
Jestem nauczycielką dyplomowaną z 26-letnim stażem zawodowym w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym. Ukończyłam Studium Nauczycielskie w Poznaniu, studia magisterskie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza oraz studia podyplomowe w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zdobyłam kwalifikacje z zakresu reedukacji i opieki pedagogicznej, edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Doskonaliłam swój warsztat pracy biorąc udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Interesuję się tematyką z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień, a swoją wiedzą i doświadczeniem będę dzielić się z dziećmi na zajęciach świetlicowych.
Każdy dzień spędzony w szkole jest dla mnie nowym wyzwaniem i doświadczeniem. Nie tylko uczę dzieci, ale staram się uczyć od nich np. spojrzenia na świat. Mam szczęście wykonywać pracę, która jest powołaniem, jest twórcza, rodzi wspaniałe owoce, pozwala odkrywać świat przed dziećmi, czasami zmieniać go na lepszy, pracę, która nigdy nie może się znudzić i jest nieodłączną częścią mojego życia.
Historia
mgr Beata Sitarek (IVA,VA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – wydział historyczny o specjalności nauczycielskiej. W ramach studiów uzyskałam również kwalifikacje do nauczania wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze. W szkole pracuję od dwóch lat, posiadam stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Historia nie zawsze jest ulubionym przedmiotem uczniów w szkole, dlatego w swojej pracy staram się pokazać dzieciom, że przedmiot ten nie musi być nudny i można dobrze się bawić poznając ważne wydarzenia z przeszłości. Historia to moja pasja, a zwłaszcza społeczeństwo i kultura w okresie PRL. Moim marzeniem jest wychowanie wielu pokoleń Polaków świadomych historii i kochających swoją ojczyznę.
Praca z dziećmi i młodzieżą sprawia mi wielką radość, mam z nimi bardzo dobry kontakt. Dlatego poza prowadzeniem zajęć dydaktycznych bardzo chętnie angażuję się w organizację różnego rodzaju imprez szkolnych, wyjść do teatru, kina itp. Jestem osobą młodą, energiczną, otwartą, życzliwą i kontaktową.
Język angielski
mgr Magdalena Pietraszak (IIIA, IIIB, IIIC, VA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Neofilologii. Ukończyłam także Wyższą Szkołę Języków Obcych w Poznaniu oraz Studia Podyplomowe Nadające Kwalifikacje Pedagogiczne w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno- Menadżerskiej Milenium. Dotychczas swoje umiejętności pedagogiczne rozwijałam w trakcie studiów udzielając korepetycji z języka angielskiego uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Pracowałam Także w szkole językowej „MEG-SCHOOL” oraz w Gimnazjum nr 3 w Gnieźnie. W zawodzie nauczyciela pracuję od 10 lat a uczę w szkołach publicznych od lat 5. Bardzo lubię obserwować postępy młodych ludzi w nauce i jestem przekonana, że moje predyspozycje do nauczania języka angielskiego oraz nawiązywania dobrego, ciepłego kontaktu z dziećmi pozytywnie wpłyną na ich wyniki w nauce.
Język angielski
mgr Marta Pszeniczka (IIIA, IIIB, IVA, VA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu wydziału neofilologicznego na kierunku etnolingwistyka. Kwalifikacje pedagogiczne uzyskałam na WSJO w Poznaniu. Nauczaniem języka angielskiego zajmuję się od kilku lat. Zainteresowanie językami towarzyszy mi już od bardzo dawna. Język angielski był zawsze moja pasją, która chętnie przekazuję uczniom. Chciałabym, aby traktowali naukę języka angielskiego jako poszerzanie własnych możliwości, aby zauważyli jak wiele korzyści i satysfakcji to za sobą niesie. Na swoich zajęciach skupiam uwagę zarówno na doskonaleniu zdolności komunikacyjnych jak i również na niesamowicie ważnych aspektach gramatyczno-leksykalnych. Zajęcia przygotowuję w oparciu o aktualne programy nauczania. Szybko nawiązuje dobry kontakt zarówno z dziećmi jaki z młodzieżą nie zapominając przy tym o odpowiedzialności i wyrozumiałości. Moja kreatywność pozwala mi przygotować zajęcia, które przynoszą mnóstwo radości zarówno mi jak i dzieciom.
Język angielski
mgr Anna Skibińska (IB, IIA, IIB, IIIC, IVA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Anglistyki, jak również Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Poznaniu, gdzie otrzymałam kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyłam również Studia Podyplomowe Kształcenia Tłumaczy Specjalistycznych, co było moim celem od wielu lat. W zawodzie nauczyciela pracuję od 10 lat zarówno w Gnieźnie jak i w Poznaniu. Jestem osobą kreatywną, co staram się pokazywać na prowadzonych przeze mnie zajęciach. Zależy mi, aby dzieci w przyjazny i ciekawy sposób przyswajały wiedzę, którą z chęcią pragną wykorzystać w każdej możliwej sytuacji.
Język angielski, Język polski
mgr Ewa Duszczak (Język angielski:IA, IIA, IIB. Język polski: IVA)
Jestem absolwentką wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Nauczycielskiego Kolegium Nauczania Języków Obcych o kierunku: język angielski. Pasje z zakresu literatury i językoznawstwa rozwijałam na obu kierunkach studiów, w dwóch odmiennych perspektywach kulturowych. Interesuje się tematyką akwizycji języka obcego oraz kulturą i historią Stanów Zjednoczonych. Z pracy z dziećmi oraz młodzieżą czerpię ogromną satysfakcję. Nauczanie języka angielskiego traktuję jako stymulowanie uczniów do otwarcia się na nowy świat myślowy wyrosły z podłoża anglo-saskiego.
Język hiszpański, zajęcia świetlicowe
mgr Judyta Mierzejewska (IVA, VA)
¡Hola! ¿Qué tal? Językiem hiszpańskim zaraziłam się już w liceum. Wówczas stało się dla mnie jasne, że będzie on obecny w moim życiu znacznie dłużej niż licealne trzy lata. Ukończyłam iberystykę ze specjalnością nauczycielską i podczas praktyk pedagogicznych odkryłam, jak wielką satysfakcję sprawia mi nauczanie języka hiszpańskiego oraz kontakt z uczniem. Postanowiłam zarażać swą pasją ludzi, którzy rozpoczynają intelektualną przygodę w tym zakresie. Podczas lekcji chciałabym zaszczepiać w uczniach chęć rozwoju, lekkość w komunikacji oraz otwartość na inne kultury. Ucząc inspirować – to mój cel.
Praca na świetlicy to nowe wyzwanie każdego dnia. Priorytetem w niej jest otwartość na ucznia, empatia i kreatywność. Będąc świadomą potrzeb ze strony uczniów oraz rodziców dołożę wszelkich starań, by satysfakcja z zajęć świetlicowych była obopólna.
Język polski
mgr Magdalena Cytryńska-Kurzępa (VA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kierunek filologia polska o specjalności nauczycielskiej i dziennikarskiej. Ukończyłam również studia podyplomowe na UAM w Poznaniu z zakresu terapii pedagogicznej i nauczania początkowego oraz w Gnieźnieńskiej Szkole Wyższej Milenium na kierunku: nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Z oświatą jestem związana od 10 lat. Uczę języka polskiego oraz młodsze dzieci języka angielskiego. Prowadzę także zajęcia koła dziennikarskiego. Mam doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą na każdym etapie nauczania: w przedszkolu, w szkole podstawowej, gimnazjum i w szkole średniej. Najdłużej do tej pory, bo przez pięć lat, związana byłam ze szkołą średnią. Jestem nauczycielem mianowanym, egzaminatorem maturalnym OKE w Poznaniu. Moją pasją jest literatura oraz nauka języków obcych. Interesuję się translatologią oraz mass mediami. Praca z dziećmi i młodzieżą stwarza mi wiele powodów do odczuwania radości i satysfakcji, ale uczy też pokory. Staram się, by moi uczniowie odczuwali potrzebę obcowania z literaturą na co dzień, by była ona dla nich nie tylko nudną koniecznością, ale przede wszystkim dobrą zabawą i nauczycielką życia. W swojej pracy staram się kierować słowami: „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości” (A.Einstein).
Matematyka
mgr Monika Górecka (IVA, VA)
Jestem absolwentką Politechniki Poznańskiej na kierunku matematyka oraz Studium Pedagogicznego w Poznaniu. Od przeszło pięciu lat pracuję w zawodzie nauczyciela matematyki w szkołach na różnych poziomach, ta praca przynosi mi satysfakcję każdego dnia. Swój warsztat pracy staram się organizować w ten sposób, aby rozbudzać w uczniach ciekawość i chęć do samorozwoju. W trakcie zajęć z uczniami jestem wymagająca, ale i cierpliwa, co w połączeniu potrafi przynieść zaskakująco dobre efekty w postaci sukcesów matematycznych moich uczniów. Jestem osobą otwartą, konkretną i logiczną, w życiu codziennym największą wartością jest dla mnie rodzina oraz przyjaźń oparta na lojalności.
„Matematyka jest jak nurt wody – zawiera oczywiście mnóstwo skomplikowanych teorii, ale logiczne zasady są proste. Tak samo jak woda spada z wysoka najkrótszym możliwym torem, matematyka płynie tylko jednym nurtem” - w myśl tej zasady staram się zrobić wszystko, co tylko mogę, by wszyscy moi uczniowie zrozumieli matematykę, a później ją polubili.
Muzyka, plastyka, zajęcia techniczne
mgr Agnieszka Żółtowska (Muzyka:IVA, VA. Plastyka, zajęcia techniczne: VA)
Jestem absolwentką poznańskiej Akademii Muzycznej. Od 16 lat pracuję w placówkach oświatowych. Przez 13 lat prowadziłam zespoły wokalne oraz instrumentalne w Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie a po jego likwidacji zostałam zatrudniona w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Gnieźnie gdzie uczę kształcenia słuchu. Jestem nauczycielem dyplomowanym. W wolnych chwilach śpiewam z młodymi wokalistami w MOKu.
Odczuwam wielką satysfakcję, gdy dzielę się swoją pasją. Często po szkolnym dzwonku uczniowie „śpiewająco” opuszczają klasę.
Nauczyciel świetlicy
mgr Wioletta Kryszak
Jestem absolwentką Filologii Angielskiej w Poznaniu. Obecnie współpracuję również z prywatną szkołą językową i udzielam lekcji we własnym zakresie w grupach bądź indywidualnie. Uczę języka angielskiego od 5 lat. Do moich uczniów należą dzieci w wieku przedszkolnym i wczesno-szkolnym, gimnazjaliści, maturzyści oraz osoby dorosłe. W mojej pracy najważniejszy jest dla mnie pozytywny kontakt z uczniami i wpływ na ich rozwój. Nieustannie staram się w jak najprostszy sposób przybliżyć im zagadnienia z języka angielskiego, kulturę i obyczaje krajów anglojęzycznych oraz przełamać ich strach przed używaniem języka angielskiego w życiu codziennym. Postępy moich uczniów przynoszą mi wiele satysfakcji i radości, a także utwierdzają mnie w przekonaniu iż wybór tego kierunku na studiach był właściwym ruchem. Ponadto ukończyłam także drugi kierunek studiów mianowicie Pedagogikę z diagnostyką i terapią pedagogiczną w Poznaniu. Dołożę wszelkich starań aby nabyta przeze mnie wiedza wpłynęła pozytywnie na dalszy rozwój językowy uczniów.
Nauczyciel plastyki, nauczyciel świetlicy
mgr Katarzyna Wieczorek (IA, IB, IIA, IIB, IVA)
Od zawsze moim marzeniem było, żeby praca była odzwierciedleniem moich pasji. Praca w szkole umożliwia mi spełnienie tego marzenia poprzez pogodzenie miłości do pracy z dziećmi i rozwijania pasji. Nauczanie dzieci to dla mnie coś więcej niż samo dzielenie się wiedzą. Moim celem jest stworzenie przyjaznej atmosfery podczas zajęć, wywołanie zaciekawienia, wydobywanie uzdolnień, zapewnienie dobrego samopoczucia i zadowolenia wychowanków.
Posiadam wykształcenie wyższe pedagogiczne o specjalności: edukacja elementarna z terapią pedagogiczną. Studia magisterskie o specjalności: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i terapia pedagogiczna oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki sztuki- plastyka.
Swój warsztat pracy ciągle doskonalę, biorąc udział w różnych formach kształcenia. Wciąż poszukuję nowych i ciekawych metod pracy z dziećmi. Prywatnie jestem osobą pogodną, uśmiechniętą, zawsze chętnie służę pomocą. Uwielbiam podróże, spacery. W czasie wolnym piszę programy terapeutyczne, które wykorzystuje w pracy z dziećmi.

Przyroda
mgr Anna Sakiewa (IVA, VA)
Jestem nauczycielem dyplomowanym z 18-letnim stażem. Ukończyłam Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Swoje pierwsze doświadczenia zawodowe uzyskałam w Szkole Podstawowej Nr 8. Ukończyłam studia podyplomowe uzyskując kwalifikacje do nauczania Przyrody oraz studia dla Kierowniczej Kadry Oświatowej. Każdy dzień mojej pracy jest zgodny z myślą B. Conklina - Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania. Ważne są dla mnie indywidualne potrzeby każdego dziecka. Staram się regularnie podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i warsztatach. Moją wielką pasją jest taniec i próbuję zarazić swoich uczniów tą świetną formą ruchu na zajęciach tanecznych, które prowadzę dla uczniów naszej szkoły.
Religia
mgr Magdalena Błachowiak (IA, IB, IIA, IIB, IIIC, VA)
Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Teologiczny). W szkole pracuję od dwóch lat zdobywając przez ten czas stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego. Religia jest przedmiotem "innym" od pozostałych. Wiary nie da się nauczyć, dlatego też przede mną stoi zadanie przybliżenia, a często odnalezienia przez młodzież Boga, co w dzisiejszych czasach jest bardzo trudne. Jestem młodym nauczycielem, dlatego łatwiej nawiązuję kontakt z młodzieżą, stając się ich przyjacielem, z którym mogą porozmawiać i na którego mogą liczyć. W kształtowaniu siebie i drugiego człowieka pomaga mi św. Jan Paweł II, który zachęcał by "od siebie wymagać, chociażby inni od nas nie wymagali". Praca z młodzieżą przynosi mi satysfakcję, a także uczy odpowiedzialności za drugiego człowieka.
Religia
mgr Magdalena Pohl (IIIA, IIIB, IVA)
Jestem absolwentką UAM w Poznaniu - kieunek TEOLOGIA. Od 7 lat pracuję w placówkach oświatowych. W tych latach prowadziłam zajęcia na wszystkich poziomach, od szkoły podstawowej do gimnazjum. Jestem nauczycielem mianowanym. W swojej pracy czerpię wzorce z pedagogiki Janusza Korczaka. Indywidualne postrzeganie i próba dotarcia do każdego dziecka jest celem nadrzędnym w mojej pracy. W celu rozwijania swoich pasji, jakimi są śpiew i taniec podjęłam i ukończyłam studia podyplomowe: Pedagogiki sztuki i wiedza o kulturze; Wychowanie fizyczne w szkole; Wychowanie przedszkolne; Edukacja wczesnoszkolna.
Wychowanie fizyczne
mgr Mariusz Sikorski (IIIA, IIIB, IIIC, IVA, VA)
Jestem absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie ( Wydział Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia ). Ukończyłem studia na kierunku wychowanie fizyczne. Od października 2015r zaczynam studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne. Obecnie jestem sędzią piłkarskim. Chciałbym, aby każdy uczeń po zakończeniu swojej edukacji miał nawyk oraz potrzebę podejmowania aktywności ruchowej. Chcę pokazać uczniom, że sport to nie tylko piłka nożna, siatkówka, koszykówka czy taniec lecz także inne mniej znane dyscypliny sportowe jak unihokej, badminton czy nordic walking przy których też można świetnie się bawić jak i zmęczyć. Na koniec chciałbym przytoczyć słynne powiedzenie dr Oczko , „że żaden lek nie zastąpi ruchu, ale ruch może zastąpić wszystkie leki razem wzięte”. Amerykanie obliczyli, że jeden dolar wydany na profilaktykę pozwala zaoszczędzić 4 dolary na późniejszym leczeniu.
Zajęcia komputerowe
mgr Norbert Nowakowski
.
Polityka coockie    Ochrona prywatności
Copyright (c) 2012-2017 by Dział IT GSW Milenium